Barnahus i Södra Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län inbjuder till föreläsning på temat ”Ungdomar som begår sexuella övergrepp”. Totalt kommer drygt 240 åhörare från bland annat länets alla socialtjänster, polis, landsting, elevhälsa, BUP, brottsofferjour m.m. att ta del av Cecilia Kjellgrens föreläsningar.

Måndag den 4 maj 2015 hålls två likadana föreläsningar i Kalmarsalens Glasveranda, Skeppsbrogatan 49, Kalmar.

  1. kl 09.00–12.00
  2. kl 13.00–16.00

Föreläsningen kommer att presentera förekomst, bakgrundsfaktorer, hur den unge hittar sitt offer, faktorer som påverkar avslöjande, riskfaktorer för återfall och god praktik i utredning och behandling.

Cecilia Kjellgren, socionom/dr med vet, har mångårig erfarenhet från klientarbete och metodutveckling med barn- och familjeärenden inom socialtjänsten i Kristianstad, i synnerhet med ärenden som rör sexuella övergrepp och barnmisshandel. Cecilia har arbetat kliniskt med ungdomar som begått övergrepp med riskbedömningar och behandling. Hon har skrivit ett antal rapporter för Socialstyrelsen kring unga som begått sexuella övergrepp samt disputerat vid Lunds universitet 2009 med avhandlingen ”Adolescent sexual offending: Prevalence, risk factors and outcome”. Som pågående forskning gör Cecilia bl a en uppföljningsstudie av ungdomar som begått sexuella övergrepp.

Cecilia arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och som pro dekan för fakulteten för samhällsvetenskap.

Mer information:

Elisabet Oskarsson

Enhetschef, Barnahus i södra Kalmar län

tfn. 0480-45 09 25│mobil. 070-373 01 60

elisabet.oskarsson@kalmar.seKalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41