Eskilstuna fortsätter satsningen på förstelärare genom en inspirationsdag på Rekarnegymnasiet. Gymnasiets förstelärare håller seminarier för alla sina kolleger från de kommunala gymnasierna Rekarne, Rinman och S:t Eskil. Inspirationsseminarierna har stor spännvidd och avhandlar allt från fantasy och flippade klassrum till symbolhanterande miniräknare och likvärdig betygssättning.

Förstelärarnas uppdrag består av att utveckla undervisningen bland annat genom att stödja och handleda andra lärare i deras professionella utveckling.

Tid: Måndag 26 oktober 9.20-14.30 med lunchpaus 12-13

Plats: Rekarnegymnasiet

Medverkande: Förstelärare i gymnasiet och deras lärarkolleger

Kontakt: Gymnasiestrateg Mart Saamel, 070-086 29 11

Kontakt