Hållbarhet - ett begrepp med många tolkningar och med både möjligheter och svårigheter. Möten och evenemang är en stor industri och berör de flesta branscher och människor, samtidigt kan det också vara en svår bransch att få överblick i om både klimatpåverkningar och hur man kommunicerar det.

Inspiration Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Medeltidsveckan bjuder in till ett frukostseminarium på ämnet med rubriken "Gör skillnad genom hållbara möten och evenemang - hur då?" där huvudfokus ligger på en föreläsning av Simon Strandvik, grundare av Greentime AB. Han har en gedigen erfarenhet och arbetar dagligen med frågor kring hur man lyckas med hållbarhet inom mötes- och evenemangsbranschen.

- Gotland har som plats en otroligt stark dragningskraft - ett världsarv, en natur och kultur som slår knock på många besökare och arrangörer. För oss är ett hållbart synsätt en förutsättning för att det ska vara så även framåt och vi ser också en ökad medvetenhet och kravställning från kunderna. Det handlar om värdskap och att alla ska känna sig välkomna och bli sedda, om att ta ansvar för vår unika miljö men också om att företag på Gotland ska kunna fortsätta driva sina verksamheter och attrahera kunder till ön, säger Catarina Wallentin, projektledare på Inspiration Gotland.

Medeltidsveckan är en av arrangörerna bakom seminariet och kommer även att berätta lite om sina tankar kring begreppet hållbarhet och det arbete de gör på området.

- För oss har hållbarhetsarbetet varit ett fokusområde i ett antal år, dels genom att diplomera oss via Håll Sverige Rent men även arbeta emot att bredda begreppet till att innefatta arbetsmiljö och jämställdhet. Vårt mål är givetvis att lämna så litet klimatavtryck som möjligt men även att både besökare och aktörer skall ha en hållbar och trygg miljö att verka i, säger Björn Sundberg, verksamhetschef för Medeltidsveckan.

Tid och plats
Fredag 6 november, 8.00 – 9.30.
Donnerska Huset, Donners Plats 1, Visby.


Inspiration Gotland är Region Gotlands helägda bolag med huvuduppgift att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination och därmed bidra till att skapa tillväxt i regionen. De arbetar för en positiv utveckling av Gotland som en plats att besöka, mötas, bo och driva företag på. 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. En viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.Målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där vi har löst de stora miljöproblemen.Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 33 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.


Kontakt


Susanne de Paulis

Projektledare

susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

0707-58 13 62