​Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat? Finns det en samsyn mellan målet för Göteborgs skolor och skolledarnas uppdrag? Nu fortsätter debatten som startade för drygt ett år sedan om skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Har förtroendet för stadens skolledare blivit bättre och vad kan en ny grundskoleorganisation betyda för resultaten i Göteborgs skolor?

Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat?

Finns det en samsyn mellan målet för Göteborgs skolor och skolledarnas uppdrag?

Nu fortsätter debatten som startade för drygt ett år sedan om skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Har förtroendet för stadens skolledare blivit bättre och vad kan en ny grundskoleorganisation betyda för resultaten i Göteborgs skolor?

Sveriges Skolledarförbunds lokalavdelning i Göteborg arrangerar höstens första skoldebatt i Göteborg.

Medverkande: Karin Pleijel (MP), Helen Odenjung (FP), Anders Samuelsson, områdeschef och utredare av grundskoleorganisationen, Maria Jarl och Karin Careborg, Göteborgs universitet och Eva Aronsson, Arbetsmiljöverket.

Moderator: Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund.

Datum: 1 september

Tid:18:00 – 20:00

Plats: Schillerska gymnasiet, aulan

Varmt välkomna!

Tomas Johansson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund i Göteborg.

Kontaktpersoner: Tomas Johansson 0703-82 46 89, Matz Nilsson 073-332 53 99.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207