Haverdals naturreservat är populärt och lockar många besökare året om. I området finns ett flertal olika stigar som inbjuder till såväl sköna promenader som joggingturer. Nu välkomnar vi även ryttare till reservatet! Den 27 juni klockan 10.00 anordnar vi en liten, informell invigning av den nya ridleden. Media är välkomna att delta.

Efterfrågan på en ridled i reservatet har funnits länge. Ridsporten är stor i länet och det finns många hästgårdar och stall i närheten av Haverdal. Arbetet med att anlägga den nya leden började i höstas och nu är den färdigställd. Förarbetet däremot började redan 2013/2014.

Leden är 3,6-4,2 kilometer beroende på vilken väg man väljer att rida. För att inte blanda gående och ridande ligger ridleden utanför ordinarie markerade vandringsleder. På några ställen blir det dock korsningar mellan lederna och här finns uppsatt skyltar som förvarnar om korsningarna, både för gående och för ridande.

I arbetet med ridleden har Länsstyrelsen samarbetat med hästägaren Ann-Sofie Nilsson för att den ska bli så bra som möjligt för målgruppen.

– Vi är glada över det engagemang som finns för det här och för att Ann-Sofie Nilsson flera gånger har kunnat träffa oss ute i fält för att gå sträckan och diskutera olika lösningar, säger Annelie Ohlsson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

Mediatillfälle

Onsdagen den 27 juni klockan 10.00 samlas hästägare och personal från Länsstyrelsen för en liten invigning av leden. Media är välkomna att delta.

Plats: Haverdals naturreservat, Lyngaparkeringen.

Vägbeskrivning: Kör norrut mot Steninge. Vid skylten där det står Lyngalax svänger man in vänster. Ta direkt höger (du har nu Lyngalax på din högra sida). Följ vägen och kör igenom golfbanan. Strax därefter delar sig vägen och då tar man vänster. Följ vägen fram till parkeringen.

Kontakt: Annelie Ohlsson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Hallands län

Email: annelie.m.ohlsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 33 08


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275