Under sommaren har en testanläggning för grön bioraffinering startats upp på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. I raffinaderiet blir vall och ensilage till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt sockerråvara som kan användas i biogasanläggningen som finns på gården. Anläggningen på Sötåsen är en del i det större EU-projektet Green Valleys. 

Raffinaderiet har provkörts i flera omgångar under sommaren och onsdagen den 7 oktober samlas projektpartners och andra intressenterSötåsen för en invigning av raffinaderiet och demonstration av anläggningen. I samband med demonstrationen hålls även en workshop för intressenter som lantbrukare- foder och bioenergiföretag. 

 

Media välkomna

Media är välkomna att delta vid invigningen och demonstrationen Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda, onsdagen den 7 oktober kl. 10.00-12.00. Förmiddagen inleds med en invigning som hålls av regionråd Kristina Jonäng, Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen och Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland. Efter invigningen visas de praktiska momenten upp i tre stationer – bioraffinaderiet, biogasanläggningen samt de foderförsök som görs i projektet. Under demonstrationerna finns möjlighet att ställa frågor till de som arbetar i projektet. 

 

Kontakt
Ulrika Åkesson, projektledare Agroväst: ulrika.akesson@agrovast.se, 070-3105630
Andrea von Essen, projektledare Naturbruksförvaltningen: andrea.von.essen@vgregion.se, 076-8320597

 

Om projektet Green Valleys
I projektet Green Valleys medverkar flera partners och testanläggningen på Sötåsen är en av två anläggningar i projektet. Vid Aarhus Universitet i Danmark finns liknande större anläggning. Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.

 

Läs mer om projektetoch testanläggningen på Sötåsen i ett tidigare pressmeddelande: https://news.cision.com/se/naturbruksforvaltningen/r/forsta-vallskorden-raffineras-vid-naturbruksskolan-sotasen,c3129863


Bifogade filer

 DSC02282Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527