Kultur är bra för den ekonomiska tillväxten, den skapar sammanhållning och överskrider traditionella politiska gränser. Det säger professor Pier Luigi Sacco, en av världens främsta experter på kulturekonomi. Nu gästar han Södertörns högskola för att tala om Kultur 3.0

Konsten och kulturen utgör en växande del av ekonomi. Men deras roll är större än så. Kulturen inverkar alltmer på det social och ekonomiska livet. Den har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen, säger Pier Luigi Socco, professor i kulturekonomi vid IULM Universitetet i Milano.

Nu besöker han Södertörns högskola i samband med att utbildningsprogrammet Konst, kultur och ekonomi firar 20 år. Under rubriken Culture and social cohesion. The perspective of the New EU Agenda for Culture kommer han att ge en Södertörn Lecture om kulturens roll som en katalysator för såväl tillväxt som för arbete i framtidens ekonomi. Ytterligare en aspekt är att konst och kultur är viktiga för människors sammanhållning och stärker samhällets kapacitet för social hållbarhet.

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens ledande experter på kulturekonomi. Hans forskning visar, utöver det som redan nämnts, också att kultur i dag kan överskrida de traditionella politiska gränserna och har effekter på olika politiska områden såsom ekonomi, sociala frågor, utbildning och kulturpolitik. Det han kallar Kultur 3.0.

Symposiet är kostnadsfritt och arrangeras av Utbildningsprogrammen Konst, kultur, ekonomi, Master’s programme Leadership for SustainableDevelopment i samarbete med forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola och Landskapslaget.

Tid: 23 oktober 1400 - 17.00

Plats: Sal MA 648, på plan 6 i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

För mer information och anmälan, kontakta Ann-Sofie Köping

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876