Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd­ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Temat på årets regionala konferens Framtid Västra Götaland är därför ledarskap och samverkan i en tid av omställning.

– Årets konferens handlar om genomförandekraft och hur vi tillsammans i Västra Götaland kan lösa de utmaningar vi står inför, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

 • 2 december 2019 klockan 9:30-16:15
 • Svenska Mässan i Göteborg, Kongresshallen
 • Anmälan för press och media:
  Kontakta Helena Kryssman: helena.kryssman@vgregion.se Tel: 070-60 74 506

Årets program

Konferens inleds av regiondirektör Ann-Sofi Lodin och regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng som ger sin bild av ledarskap och samverkan. Det kommer finnas valbara workshops och seminarier som bland annat handlar om klimatomställningen, beslutsfattande med barn och unga och medskapande för att hantera komplexa samhällsfrågor.

Våra tre föreläsare under dagen är:

 • Åsa Lundquist Coey; LEDA I FÖRÄNDRING –ATT NAVIGERA I HÖGKOMPLEXITET
  Åsa är Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity. Hon ska prata om skillnaden mellan ideal och verklighet i arbetslivet och på vad som är verkligt komplext: mänskliga interaktioner som präglas av oro och makt.
 • John Holmberg; HUR KAN OMSTÄLLNINGSARBETE GÅ TILL I PRAKTIKEN?
  John är professor i fysisk resursteori och han har Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Johns föreläsning visar behovet av att skilja mellan olika logiker i omställningsarbetet.
 • Sara Damber; MODIGT LEDARSKAP SKAPAR EMPATI I SYSTEMEN
  Sara är en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer och grundaren av bland annat FRIENDS. Sara pratar om det demokratiska underskottet, barnperspektiv och empati i systemet. Och hur modigt ledarskap krävs för att leda i en svårnavigerad värld som är i ständig förändring.

Frukostseminarium med Klimat 2030

Det är nu tio år sen Västra Götaland antog sitt klimatmål, och snart tio år tills vi ska vara i mål. Mycket görs, men inte tillräckligt. Hur kan vi växla upp klimatarbetet? På morgonen innan konferensen anordnas ett frukostseminarium där bland andra Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, Martin Hultman från Chalmers och Ragnhild Larsson från Klimatpodden deltar. Fokus för seminariet är genomförandekraft i klimatomställningen.
Läs mer om frukostseminariet här

Konferensen sänds live

Press och media är varmt välkomna att delta under konferensen och den kommer även att sändas live via vår hemsida: www.vgregion.se/framtidvastragotaland
Vi förser er gärna med bilder, underlag och intervjupersoner från konferensen. Är ni intresserade?
Hör av er till Helena Kryssman, helena.kryssman@vgregion.se Tel: 070-60 74 506.   

Målgrupp

Den årliga konferensen vänder sig till de som ansvarar för eller arbetar med utvecklingsfrågor inom offent­lig och privat sektor. Såväl politiker, tjänstemän som företrädare för civilsamhälle, näringsliv och akademi är välkomna. 400 personer är redan anmälda till konferensen.

Sociala medier

Du kan följa konferensen under #FramtidVG. På Facebook heter vi Utveckling Västra Götaland och på Twitter @VGR_Regionalutv.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se