Västra Götalandsregionen bjuder tillsammans med Göteborgs stad in till pressträff, 27 december, 11.00, med anledning av starten av vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland. Pressträffen hålls digitalt.

På pressträffen kommer vi informera om det första vaccinationstillfället samt hur den fortsatta vaccineringen kommer att ske. Representanter från media har möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Medverkande talespersoner:

  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
  • Babbs Edberg, tillträdande förvaltningsdirektör, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (som startar 4 januari), Göteborgs Stad.

Praktisk information:

Tid: 27 december, 11:00.

Pressträffen sker digitalt via Webex meetings. För att få en inbjudan till mötet, skicka en anmälan till presstjansten@vgregion.se. Länk till pressträffen skickas ut senast söndag förmiddag. Pressträffen kommer spelas in och göras tillgänglig för allmänheten i efterhand.

Frågor och intervjuer: Pressträffen avslutas med allmän frågestund.

  • För enskilda intervjuer med talespersoner från VGR krävs anmälan till presstjansten@vgregion.se innan presskonferensen.
  • För enskilda intervjuer med Babbs Edberg anmäls detta till cornelia.dannert@aldrevardomsorg.goteborg.se innan presskonferensen. Tiden för de enskilda intervjuerna kan komma att begränsas beroende på efterfrågan.

Angående vaccinationen

På grund av risken för smittspridning och att det råder besöksförbud på äldreboenden i Göteborg kan inga utomstående närvara vid vaccinationen. Vi kommer med hjälp av äldreboendets egen personal att försöka dokumentera vaccinationen i form av film och/eller foton från det första vaccinationstillfället.

Materialet kommer vara fritt för medier att använda och kommer tillgängliggöras via Göteborgs stads pressrum. https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media?uri=gbglnk%3Apress#/

Det har kommit frågor om när och vart vaccinet levereras. Vaccinet klassas som skyddsvärt gods och information kring hur vaccinet transporteras och förvaras omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 18, paragraf 8.


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se