Den 29 april, klockan 13.00-16.00, hålls föreläsningar med en efterföljande paneldiskussion på Södertörns högskola om islam och feminism. Medverkar gör Dr Maysoon al-Otoom och Assistant Professor Abeer Dababneh, båda från Center for Women’s Studies på University of Jordan i Amma, Jordanien, och Fazeela Selberg-Zaib, svensk muslimsk feminist och föreläsare, samt Mehek Muftee postkolonial feminist och lektor i sociologi vid Jönköpings högskola.

Kvinnors utrymme och möjliga roller inom ramarna för islamisk tradition är en livligt debatterad fråga runt om i världen. Under eftermiddagen kommer frågor som exempelvis ”Hur kan en feministisk islam uttolkas?” och ”Kan en sekulär feminism bidra till ett jämlikt islam?” att diskuteras.

– Religion och kvinnors rättigheter är globala frågor och aktuella inte minst i samhällen med muslimsk majoritetsbefolkning. Detta är också frågor som intresserar flera forskare på Södertörns högskola, inte bara inom religionsvetenskap, utan även inom bland annat genusvetenskap, statsvetenskap, etnologi och historia, säger arrangören Simon Sorgenfrei som är lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.

Religionsvetenskapen på Södertörns högskola bedriver ett nära samarbete med Center for Women’s Studies på University of Jordan i Jordanien.

– Samverkan är viktigt för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Den här eftermiddagen kommer vi att få höra olika röster, både mer akademiska som mer aktivistiska – från olika kulturer, säger Simon Sorgenfrei.

Alla religioner utmärks av en kamp om tolkningsföreträde mellan olika grupper, ofta har män haft det företrädet framför kvinnor

– Teologiskt lärda män har generellt innehaft rätten att uttolka källorna, vilket har bidragit till både framväxten och vidmakthållandet av patriarkala strukturer. Främst under 1800- och 1900-talen har allt fler feministiska läsningar gjorts av religiösa traditioner. Det gäller inte minst för islam, säger Simon Sorgenfrei.

I Sverige har dessa frågor uppmärksammats brett på senare år, exempelvis i samband med konflikter kring kvinnors rätt till moskén i Uppsala, eller i och med den tidigare Södertörnstudenten Hanna Gadbans bok ”Min Jihad”.

Medverkande:

Maysoon al-Otoom – Center for Women’s Studies, University of Jordan

Abeer Dababneh – Center for Women’s Studies, University of Jordan

Fazeela Selberg-Saib – Svensk muslimsk feminist och föreläsare

Mehek Muftee – lektor i sociologi, Jönköpings högskolaModerator: Jenny Berglund – docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola

När? 29 april klockan 13.00-16.00

Var? SAL MB313 (Svarta lådan) på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Föredrag och samtal kommer att hållas på engelska.

För mer information, kontakta

Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola, 08-608 51 58, simon.sorgenfrei@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876