Frukostseminarium, Halmstads slott, 26 juni klockan 8.30-9.45. Inbjudan riktar sig till chefredaktörer, ledarskribenter och övriga intresserade inom media i Halland.

Länsstyrelsen har en nyckelroll i förberedelserna inför allmänna val i Sverige. På frukostseminariet berättar vi om Länsstyrelsens uppdrag och arbete och om de nyheter och utmaningar som präglar valet 2018. Det handlar bland annat om nya bestämmelser i vallagen och den ökade risken för otillbörlig påverkan och desinformation.

Program:

  • Landshövding Lena Sommestad hälsar välkommen

  • Julia Westerling, länsjurist och valsamordnare på Länsstyrelsen i Halland, informerar om nyheter i vallagen och Länsstyrelsens roll och arbetet med valet i Halland

  • Beredskapsdirektör Niklas Nordgren informerar om aktuella säkerhetsfrågor kring höstens val

Praktisk information:

Dag och tid: Tisdagen 26 juni klockan 8.30-9.45

Plats: Halmstads slott

Anmälan: Senast torsdagen den 21 juni till nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275