På den Internationella funktionshinderdagen den 3 december bjuder DHR i samverkan med Scandic Hotels in till världspremiär och visning av de nya Rättighetsikonerna. De grafiska symbolerna ska bidra till att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt dokument som DHR och funktionshinderrörelsen ofta hänvisar till. Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå. 

- Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen förutsätter mänskliga rättigheter. Genom de nya Rättighetsikonerna har vi försökt skapa samband och begriplighet, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Tretton ikoner

Med hjälp av pengar från SIDA har DHR kunnat etablera ett samarbete med The New division, en svensk byrå som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030.

- De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna. Själva utställningen har tagits fram med hjälp av Canon och Inprint, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, är glad för att Rättighetsikonerna ska lanseras;

- Vår förhoppning är att de här grafiska symbolerna på ett enkelt sätt ska kunna illustrera ganska komplexa frågor och göra dem mer synliga och kända. Vi hoppas också att symbolerna ska inspirera till samtal och diskussion om hur vi kan förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning, säger han.

Egen tillgänglighetsstandard

Magnus Berglund, Tillgänglighetsambassadör på Scandic Hotels, förklarar varför Scandic har valt att samarbeta med DHR;

- Scandic har arbetat med tillgänglighetsfrågor sedan 2003, vi har en helt egen tillgänglighetsstandard för inredning och service samt en egen utbildning som fått internationella priser. Vi har samarbetat med DHR i flera olika projekt under åren. Så när de presenterade det här projektet så var det en självklarhet för oss på Scandic att vara med. För oss är det viktigast att alla gäster och medarbetare känner sig välkomna hos oss, oavsett funktion. Vad vi kan förbättra i vårt erbjudande kan vi få en tydlig vägledning i genom samarbetet med DHR.

VARMT VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE!

Tid: tisdagen den 3 december, den Internationella funktionshinderdagen, klockan 18.00.

Plats: Roots på Downtown Camper by Scandic, ett tillgängligt hotell nära Sergels torg i Stockholm, adress Drottninggatan 28.

Du som är journalist får gärna anmäla dig via mejl till Catharina Bergsten, pressekreterare: catharina.bergsten@dhr.se eller 070-194 32 38.

Mer information om Rättighetsikonerna får du av:

Janna Olzon, kommunikatör, DHR, telefon 070 - 384 80 31, janna.olzon@dhr.se eller Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare, DHR, telefon 076 - 837 80 34, karolina.celinska@dhr.se

Bakgrund

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 innehåller politiska åtgärder för åren 2018–2020. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har, och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning. 

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna. Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38