Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar nu Regional kustsamverkan i Skåne/ Halland för att i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland stärka statens möjlighet att kunna hantera en stigande havsnivå.

Den 28 maj möter de fyra myndigheterna företrädare för kustkommunerna i Skåne och Halland för att presentera Regional kustsamverkan i Skåne/Halland och att bjuda in dem att delta. 

Medier är välkomna till en kort pressträff efter mötet. Vid mötet delas förslaget till regional kustsamverkan ut. 

Tid och plats: 15.00 på Länsresidenset, Stortorget i Malmö. 

Vid pressträffen medverkar: Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör, SGI, Lena Söderberg, generaldirektör, SGU, Lena Sommestad, landshövding i Hallands län och Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län.

För mer information, kontakta vattenstrateg Pär Persson 010-224 15 83 eller Mikael Ringman, pressansvarig, 010-224 14 06, båda Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275