Varför är biologisk mångfald så viktigt för vår framtid? Räcker det att så en blomsterremsa för att gynna insekterna? Vad är egentligen en SamZon och hur kan vi mäta effekten av de insatser vi gör?

Tisdagen den 4 februari hålls ett heldagsseminarium på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda där forskare och experter från bland annat Jordbruksverket, Naturbruksförvaltningen, RISE, Lantmännen och Hushållningssällskapet berättar om olika sätt att arbeta för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Under de senaste åren har vi testat och utvärderat olika insatser för biologisk mångfald på naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Under en inspirerande dag delar vi med oss av kunskap och erfarenheter från projektet. Under dagen bjuds på föreläsningar, paneldiskussioner och mingel.

Media välkomna
Media är välkomna att närvara vid seminariet som pågår 10.00 – 16.00 tisdagen den 4 februari. Föredragningslista och program bifogas i pressinbjudan. Före och efter programpunkterna finns möjlighet till frågor till föredragshållarna.

Om projektet ”Naturbruksskolor i framkant”
Projektet för att gynna biologisk mångfald har pågått sedan 2017 och är ett samarbete mellan Naturbruksförvaltningen, Jordbruksverket, Forskningsinstitutet RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Naturvisaren. Målet har varit att ta fram modeller för att gyn­na biologisk mångfald i jord- och skogsbruks­landskapet och mäta verksamhetens klimatav­tryck. För att nå dit har olika insatser testats på Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga som sedan mätts och utvärderats.

Kontakt
Sofie Bertilsson, kommunikatör/presskontakt Naturbruksförvaltningen
070-0 82 56 69
sofie.bertilsson@vgregion.se

 
Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527