- Effekterna av en omreglerad apoteksmarknad utifrån regeringens mål med reformen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat omregleringen av apoteksmarknaden med utgångspunkt från de fem övergripande målen med reformen. I rapporten En omreglerad apoteksmarknad - slutrapport redovisar Statskontoret resultat och bedömer i vilken grad målen har uppfyllts.

Regeringens fem övergripande mål med reformen är: 

- Ökad tillgänglighet till läkemedel
- Bättre service och tjänsteutbud
- Låga läkemedelskostnader
- Bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen
- Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning

På pressträffen medverkar Thomas Ringbom, utredare vid Statskontoret och projektledare för uppdraget.

Tid:  Fredagen den 31 maj kl 09.00

Plats:  Statskontoret, Fleminggatan 20, 6 trappor

Anmälan till malin.ruthstrom@statskontoret.se

Välkommen!

 

Kontakt:
Malin Ruthström, Statskontoret tel. 08-454 46 26, 0768-77 46 26
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26