Välkommen till en temakväll om jämställda löner på Stadsbiblioteket i Halmstad, Klarasalen, den 8 mars klockan 16.02. Temakvällen är ett led i den nationella kampanjen ”Lön hela dagen” och arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad kommun och en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer.

"Osakliga löneskillnader är en viktig jämställdhetsfråga och också det övergripande temat den 8 mars. Det kommer att hållas en politiskt debatt på temat jämställda löner vilket är väldigt relevant under ett valår”, säger Urszula Hansson, jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen i Hallands län.

Nationell kampanj ”Lön hela dagen”

Bakom kampanjen "Lön hela dagen" står organisationen Sveriges Kvinnolobby och syftet är lika lön för lika och likvärdigt arbete samt att kvinnor ska få lön hela dagen. Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5 %. Det innebar att kvinnor arbetade gratis efter klockan 16:00 varje dag (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). I år är det klockan 16:02.

Medietillfälle

Media är välkommen att delta under hela eller delar av arrangemanget och arrangörerna finns tillgängliga för intervju efter klockan 15.00 på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Datum: 8 mars klockan 16.02-19.45

Plats: Klarasalen, Stadsbiblioteket i Halmstad.

Kontakt: Urszula Hansson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Hallands län.

Email: urszula.hansson@lansstyrelsen.se Telefon: 072- 5137796

Program

16.02–17.30 Utställning och mingel

17.30–17.40 Dramalogen om ”Jämställda löner – del 1”

17.40–18.20 Region Halland och Länsstyrelsen presenterar den regionala kartläggningen och analysen av nuläget – ”Från vaggan till graven”.

18.20–18.30 Dramalogen om ”Jämställda löner – del 2”

18.30–19.45 Politisk debatt om ”Jämställda löner”

19.45 Avslutning


Platser

Halland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275