Vid det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av medborgarna i regionen med stöd i den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Seminariet riktar sig till tjänstemän och politiker i Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner. Seminariet är även öppet för journalister. Årets SOM-rapport har titeln "Hemma Väst" och lanseras i samband med seminariet. Den innehåller bland annat de analyser som forskarna presenterar på seminariet.

Tid: 14 december, 2018
Klockan
11.00 – 14.00 (fika serveras från kl. 10)
Plats: Göteborgs universitet, Vasaplatsen, Torgny Segerstedtsalen

Årets bok ’Hemma Väst’ har huvudtema boende i Västra Götaland men innehåller även en rad andra artiklar skrivna av forskare knutna till SOM-institutet.  Även årets Visionsrapport, den nionde i ordningen, som belyser hur invånarna i regionen ser på offentlig verksamhet, demokrati och det egna livet presenteras.

PROGRAM

10:00 Fika, välkomstmingel

11:00 Välkommen
Daniel Jansson SOM-institutet, Tomas Ekberg Västra Götalansdsregionen

11:15 Förutsättningar för att leva Det goda livet i Västra Götaland
Frida Tipple

11:35 Fick västsvenskarnas viktigaste frågor genomslag under valåret?
Johan Martinsson

11:55 Hänger samhällsklyftorna ihop?
Anders Carlander

12.15 – 13:00 Lunchpaus

13:00 Urbanisering, boende och hälsa
Charlotta Thodelius och Kajsa Nolbeck

13:20 Kan social tillit, sammanhållning och förtroende ge jämlik hälsa?
Björn Rönnerstrand

13:40 Politikerförtroendet påverkar västlänksopinion och synen på infrastrukturinvesteringar
Henrik Oscarsson

Kontakt:

Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Västra Götalandsregionen
Mobil: 070-667 83 85
E-post: tomas.ekberg@vgregion.se

 

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktningVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se