2019 var det 3151 ungdomar som gick ut skolan i Västra Götaland, utan behörighet till gymnasiet. Skillnaderna i skolresultat mellan olika kommuner och skolor är stora. Det finns även skillnader mellan pojkar och flickor och vi ser att föräldrars utbildningsnivå samt eventuell migrationsbakgrund har betydelse för barnens skolresultat. Att barn och unga går ur skolan med fullföljda studier är inte enbart en skolfråga utan en samhällsutmaning, därför behöver aktörer i regionen kraftsamla – tillsammans. Det är temat på årets konferens.

”Kraftsamling fullföljda studier” är namnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, skolan, näringslivet, det civila samhället och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra ungdomar att klara sina studier. Varje år anordnas en konferens på temat, i år är namnet ”Tillsammans för fullföljda studier”.

  • Fredag 28 februari 2020
  • Klockan 9:30-16:00 med fika/registrering från 9:00
  • Gothia Svenska mässan, Mässans gata 24, Göteborg

Program för årets konferens

  • Inledning av regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson
  • Inspirationsföreläsning av Bob Hansson - Från värsting till poet, om att hitta lusten och motivationen
  • Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson och Ann-Charlotte Järnström, direktör på VästKom - Tillsammans för fullföljda studier i Västra Götaland
  • Elisabeth Valinder, chef för BRIS - Barnkonventionen ny lag, hur påverkar det oss i Västra Götaland?
  • Sofia Zere, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF - Ung idag – vad är viktigt för dagens unga och hur mår de?

Valbara seminarier

Under eftermiddagen kommer det finnas 14 valbara seminarier att fördjupa sig i. De handlar bland annat om; den psykiska hälsan hos våra ungdomar, om fysisk aktivitet och matvanor, om stödjande lärmiljöer och den senaste statistiken kring inställningen till alkohol och droger hos ungdomarna i Västra Götaland.

Vi vet att barn och unga som klarar sina studier har en bättre chans till god hälsa, arbete och längre liv. Missa inte årets konferens där vi tillsammans hjälps åt för att lyckas.

Läs mer om konferensen här: www.vgregion.se/fullfoljdastudier2020 
Anmäl ditt deltagande till: Helena Kryssman, helena.kryssman@vgregion.se Tel: 070-60 74 506
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se