Den 10 februari arrangeras seminariet ”Matkultur som mål och medel för tillväxt i Västernorrland” på residenset i Härnösand. Dagen handlar om den lokala matens roll som konkurrensmedel för att främja tillväxt och besöksnäring.

Under seminariet presenterar Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och forskare vid Södertörnshögskola, resultaten från sin inventering av matkulturen i Västernorrland från mitten av 1800-talet och framåt. Hon kommer att tala om hur den geografiska platsen – med fäbodar, fiske, skog, älvdalar, mosaiklandskap, skärgård, med mera – har skapat den mat som blev tradition, exempelvis korngröt, surströmming och granrismörad hare.

– Resultat och gamla recept kommer inom kort att presenteras på Södertörns högskolas hemsida sh.se, berättar Paulina Rytkönen. Vi kallar den för Västernorrlands Smakatlas. Här kan även allmänheten lämna sina bidrag på recept från länet.

Under seminariet presenteras också förstudien ”Höga Kusten – en möjlig kulinarisk region” som handlar om hur Västernorrlands län kan skapa tillväxt utifrån maten och matkulturen. Vidare talar representanter för turistbranschen, matkreatörer och Hushållningssällskapet. Det blir även provsmakning av typiska rätter från länet.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Södertörns högskola, Hushållningssällskapet Västernorrland, Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Värd är vikarierande landshövding Sten-Olov Altin.


Plats och kontakt

Seminariet äger rum på residenset i Härnösand tisdagen den 10 februari 2015 kl 10.00 - 15.00.

För mer information kontakta:

  • Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och forskare vid Södertörnshögskola, paulina.rytkonen@sh.se, 073-954 15 17, 08-608 41 09
  • Kerstin Kårén, matambassadör Ångermanland och projektledare för ”Förstudie Höga Kusten – en möjlig kulinarisk region”, kerstin.karen@augeri.nu, 070-257 24 01 Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453