Under två års tid har projektet med hälsocoacher för äldre pågått hos vuxenförvaltningens folkhälsokonsulenter. Aktiviteterna som deltagarna i projektet har deltagit i har gjort dem friskare, gladare och piggare. Dessutom har de utökat sitt sociala nätverk. Projektet avslutades den 30 augusti och deltagarna som har varit med träffas den 11 oktober i Pingvinen för att äta en god middag och dansa till Edwings orkester.

Media är välkomna att närvara!

Tid: 11 oktober kl 18.00 – 18.30 för att tala med deltagarna före middagen
Plats: Pingvinen, Parken Zoo

För mer information samt för att vara med på dansen, kontakta folkhälsokonsulent Eva Johansson, vuxenförvaltningen, telefon 016-710 72 95, 073-950 65 88, e-post
eva.johansson7@eskilstuna.se

Om projektet
Vuxenförvaltningens hälsocoacher var en del av Folkhälsoinstitutets samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande som bedrevs i fyra landsting och sexton kommuner runtom i landet. Målgruppen var 60 – 75-åringar med förhöjt blodtryck, förhöjt blodsocker, lättare depression eller ett midjemått som är större än 94 cm för män och 80 cm för kvinnor. Totalt ingick 260 personer i Eskilstuna i projektet.
Kontakt