Onsdagen den 23 oktober presenterar Konjunkturinstitutet lönebildningsrapporten för 2013.

Presentationen hålls av Göran Hjelm, forskningschef. Med på presskonferensen är även Mats Dillén, generaldirektör.

Årets lönebildningsrapport har särskilt fokus på:

  • Konsekvenser av parternas agerande i avtalsrörelsen
  • Samband mellan avtal, löneökning och makroutveckling
  • Löneandelens trendmässiga och konjunkturella utveckling
  • Lönespridning mellan könen

Presskonferensen börjar kl 09.30 i Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14, Stockholm

Rapporten publiceras samma dag kl 9.15. Allt material finns då att ladda ner på www.konj.se

Välkommen!

Sarah Hegardt Grant
InformationschefKonjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11