Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

 

Rapporten publiceras på www.konj.se klockan 09.15.

Presskonferensen är klockan 09.30 i Konjunkturinstitutets nya lokaler på Fleminggatan 7, Stockholm.

Anmälan
anmäl till sarah.grant@konj.se

Välkommen!

Sarah Hegardt Grant
Informationschef
070-267 80 41

Obs: Vi försöker upprätthålla ett fysiskt avstånd på ca 2 m mellan oss för att ha viss marginal till den dryga meter som rekommenderas för att minska risken för eventuell smitta vid samtal.


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11