Onsdagen den 18 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Rapporten publiceras på www.konj.se klockan 09.15.

Samma morgon publicerar vi Konjunkturbarometern för december. Observera att Konjunkturbarometern publiceras klockan 09.00.

Presskonferensen är klockan 09.30 i Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14, Stockholm.

Välkommen!

Sarah Hegardt Grant
Informationschef
Tfn: 08-453 59 11
Mobil: 070-267 80 41


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11