Fyra miljoner för fortsatt utveckling av nära vård i norra Skaraborg

g>Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beviljat Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 miljoner kronor för att fortsätta utveckla den nära vården i norra Skaraborg.

Medlen ska i första hand användas till projektledning och utvecklingsarbete för att utveckla dagsjukvård, etablera multiprofessionella team, samverkan och samarbete mellan sjukhus och primärvård, utveckla mobil närvård för barn och unga samt utveckla mobil närvård inom vuxenpsykiatrin.  

Nära vård Norra Skaraborg är ett projekt i samverkan mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Västra Götalandsregionen och innebär att fler vårdgivare samverkar för att möta invånarnas behov. Utvecklingsprojektet är en del av omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare fått medel för 2017 och 2018.

 

Detaljbudget 2019 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde idag detaljbudget för 2019.

Nämnden budgeterar en ekonomi i balans för kommande år med ett undantag vad gäller budgetering av sjukresor. Orsaken till ökade kostnader för sjukresor är bl. a. nya och förändrade avtal, ökat antal resor med sjukresetaxi och dyrare administration inom Västtrafik.

Nämndens regionbidrag för 2109 uppgår till 5 197,3 miljoner kronor.

 

Avtal om samverkan vid ungdomsmottagningarna i Lidköping och Töreboda

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner avtal om samverkan om ungdomsmottagningarna i Lidköping och Töreboda mellan kommunerna och östra hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2019 - 2022.

Avtalet innebär att verksamheten i kommunerna genomförs med samma gemensam inriktning som vid Västra Götalandsregionens övriga ungdomsmottagningar inom områdena:

 • Rådgivning, undersökning och behandling

 • Utåtriktat och uppsökande arbete

 • Samverkan med skolor, primärvård och verksamheter inom det lokala folkhälsoarbetet

 • Tillgänglighet och öppettider

 • Jämlik vård

Det nya avtalet innebär bland annat att finansieringen är 25 procent från kommunerna och 75 procent från nämnden.

 

Förstärkning för vård till asylsökande och nyanlända

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fördela statsbidraget, kallat ökad välfärd/migration, om 1,6 miljoner kronor till Bräcke Diakoni och Närhälsan Södra Ryd i syfte att stärka riktade insatser för asylsökande, nyanlända eller nya bosatta och de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Under 2018 genomfördes riktade insatser inom östra hälso- och sjukvårdsnämndens område för statsbidraget ökad välfärd/migration och bedömningen är att dessa insatser behöver fortsätta under 2019:

 • Kompletterande hälsoundersökningar av ungdomar

 • Hälsoskola

 • Förstärkt vård psykisk hälsa

 • Generell förstärkning

Genom att göra kompletterande hälsoundersökningar och ge förstärkt vård kring psykisk hälsa kan barn och ungas ohälsa identifieras och insatser sättas in i tid vilket ökar chansen för att fullfölja skolgången. Hälsoskola till vuxna med migrationsbakgrund kan även det bidra till att öka deras barns chans för fullföljda studier samtidigt som den psykisk hälsan hos den vuxne stärks. Den generella förstärkningen på vårdcentralen bidrar även den till att möta den psykisk ohälsan, sprida kunskap om svensk hälso- och sjukvård och de olika sätt man kan söka vård på.

Statsbidraget fördelas enligt:

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Bräcke Diakoni mobila asylteam 440 000 kronor för kompletterande hälsoundersökningar av ungdomar

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Bräcke Diakoni mobila asylteam 440 000 kronor för att utföra hälsoskola

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Bräcke Diakoni mobila asylteam 440 000 kronor för förstärkt vård psykisk hälsa

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Närhälsan Södra Ryd vårdcentral 280 000 kronor för generell förstärkning


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se