På onsdag den 15 mars tar KSRR över den nya sorteringsanläggningen i Moskogen fullt ut.

Leverantören Optibag har fram tills nu ansvarat för driften och efter fyra veckors testkörning kan vi konstatera att anläggningen fungerar precis så bra som vi hoppades.

Utsorteringsgraden av de gröna påsarna ligger på 96 procent!

Tack vare att våra abonnenter är så duktiga på att sortera matavfallet har vi redan säkerställt att vi med råge kan leverera den mängd slurry och förbränningsavfall vi åtagit oss.

Vi hälsar er välkomna till en pressträff kring övertagandet med tillhörande visning av den nya sorteringsanläggningen.


Onsdag 15 mars 2017
Klockan 13.00

Samling i våghuset, KSRR:s anläggning Moskogen

Medverkande
Jan Fors, vd KSRR
Steve Sjögen (S) förbundsdirektionens ordförande
Stefan Holmertz, vd Optibag

Välkomna

Kontakt
Ulrika Bergström
Kommunikationsansvarig
076-135 38 20KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41