Swedish Design Award presenteras vid en särskild pressvisning på Future Design Days, 13 november klockan 13-17.Juryn belönar bidrag med ”Design S” för utmärkt problemlösning med design som metod. Till varje bidrag ska en uppsats bifogas. Den beskriver problem/lösning/resultat och ger juryn möjlighet att bedöma bidraget utifrån dess unika förutsättningar utan att begränsas av kategorier.

Bedömningskriterier Juryns bedömer bidrag utifrån följande kriterier:

Kreativitet Hur kreativ/nyskapande är designlösningen?

Affär Bidrar designen till ett företags affär, ökad försäljning, lägre kostnader, förfining av ett erbjudande eller utveckling av en bransch?

Funktion Hur bidrar designlösningen till att förbättra livet för mottagaren/målgruppen i egenskap av användare i olika situationer. (t.ex. som privatperson, yrkesperson, eller samhällsmedborgare.)

Hållbarhet Hur bidrar designlösningen till långsiktigt tänkande med hänsynstagande till bla. miljö, ekonomi och etiska frågor.

Kommunikation Gestaltningens förmåga att förmedla mervärde, tydliggöra en identitet, kommunicera ett budskap eller bilda opinion.

Utförande Kvalitet gällande t.ex. bilder, grafiska element, texter, produktionslösningar och färdiga produkter.

Rådgivande grupp Swedish Design Award har en rådgivande grupp som har ger stöd åt utmärkelsen utformning genom att bla. se över bedömningskriterier och utse juryn.
Den rågivande gruppen består av: Aina Nilsson, Designchef Volvo Lastvagnar Krister Torsell, VD Ergonomidesign Kersti Sandin Design Manager Kinnarps Jacob Lind, VD Futurniture Maria Ben Saad, Modejournalist och lektor på Beckmans Designhögskola Lars Strannegård, Associate Professor Stockholms Handelshögskola, Ulf Berlin, VD Designkontoret Silver

Namn och grafiska identitet Designbyrån Blidholm Vagnemark Design, BVD, har genomfört uppdraget att ta fram utmärkelsens namn och grafiska identitet. Arbetet med namn och språklig identitet har genomförts i nära samarbete med copybyrån Public Speaking.

Vi finns i Expoområdet Den nya designutmärkelsen presenteras, förutom under pressvisningen, på Future Design Days på Stockholmsmässan. Den 14 november presenterar de tre organisationernas respektive VD Swedish Design Award på Exposcenen klockan 12.20-12.30 samt 15 november klockan 12.15-12.30.

Swedish Design Award kommer närvara i Expo området med monter hela Future Design Days (14-15 november).

Kontakt Ackreditering sker via www.futuredesigndays.com

Christian Kugelberg, projektledare för Swedish Design Award Mobil: 070/663 60 58 Kontor: 08/679 08 07 Mejl: christian.kugelberg@reklam.se
Kontakt


Linda Nilsson

Tf vd KOMM

linda@komm.se