Närhälsans primärvårdsstyrelse har beslutat att flytta primärvårdsakuten som idag finns på Mölndal sjukhus till Närhälsan Åby vårdcentrals lokaler.

Anledningen till flytten är att lokalerna för primärvårdsjouren på Mölndals sjukhus är för trånga och inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Detta då det finns för få behandlingsrum och läkar-/sköterskeexpeditioner samt att det är för trångt i väntrummet för de patienter som besöker jourcentralen.

- Det har varit både problematiskt för våra patienter men även för vår personal då lokalerna har varit för små. Vi har under en längre tid undersökt vilka möjligheter vi har att förbättra lokalerna där vi är idag men inte hittat någon lösning, säger Gudny Sveinsdottir, primärvårdschef.

Vårdcentralens lokaler
Lokalerna i Åby kommer vid stängningen av vårdcentralen att vara tillgängliga för jourcentralen.

- Att bedriva jourcentralen i Åby är inget nytt eftersom vi tidigare har gjort det i många år och många Mölndalsbor är vana vid att den ligger där, säger Gudny Sveinsdottir.

Jourcentralen vänder sig till patienter i Mölndal, Partille och Härryda och är ett samarbete mellan Närhälsan och de privata vårdcentralerna i områdena.

Tidpunkten ej­­ klar
Tidpunkten för flytten är inte helt klar eftersom det ännu inte finns något fastslaget datum för stängningen av vårdcentralen. Ambitionen är dock att det ska ske så snart som möjligt.

 

Kontakt
Primärvårdschef Gudny Sveinsdottir
Telefon 070-798 04 36
E-post gudny.sveinsdottir@vgregion.se

 

 

 

 

Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85