"" Fotograf/Källa: H.K.H. Prinsessan Sofia

Prins Carl Philip fortsätter ytterligare fem år som beskyddare för Dyslexiförbundet.

– Det är vi väldigt glada för. Vi ser honom som en härlig förebild – då blir man själv en stolt och glad dyslektiker som vågar ta sig an världen. Vi hoppas att prinsens beskyddarskap leder till ett fortsatt bra samarbete med prinsen och prinsparets stiftelse, säger Ann Byrhult-Pålsson, tillförordnad ordförande för Dyslexiförbundet.

Prinsen är starkt engagerad i frågor kring dyslexi. Det beror delvis på hans egna erfarenheter av att leva med dyslexi. Genom prinsparets stiftelse arbetar han för ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi.  2015 initierade han en hearing om dyslexi, med syfte att öka intresset för frågan.

– De här frågorna är inte enbart viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige, sa prinsen i sitt tal.

2017 inledde han ytterligare en hearing om dyslexi.

Bakom båda arrangemangen stod Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpeda­gogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Deltog gjorde bland annat företrädare för Utbild­ningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SVEA, Elevhälsan samt Lärarförbunden.

2018 invigde han Dysleximässan som hölls i Karlstad. 

Kungligt beskyddarskap
Ett kungligt beskyddarskap innebär ett uttalat stöd för organisationens arbete eller samhällsengagemang. Kungligt beskyddarskap förekommer inom olika ämnesområden: välgörande verksamheter, miljö, natur, kultur, vetenskap, främjande av export, hälso- och sjukvård, friskvård och idrott med mera.

När en kunglighet åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningens, institutionens eller organisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt, men generellt innebär det att Beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen och dess arbete.


Länkar

Hearing om dyslexi 2017

Prinsens tal vid hearingen 2017

Prinsen inleder mässan 2018Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19