Svenska Akademin tilldelar idag, den 5 mars 2015, biskopen och författaren Jonas Jonson Axel Hirsch pris för boken Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst.

 Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. Prissumman är 120 000 kronor.

Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst speglar Nathan Söderbloms liv som ärkebiskop och hans betydelse för Svenska kyrkan och den ekumeniska rörelsen. Jonas Jonson sätter in Svenska kyrkans mest betydelsefulla ledare under 1900-talet i hans sammanhang visar på de många trådar som löpte samman och gjorde Söderblom till den han blev.

Jonas Jonson har varit biskop i Strängnäs stift och docent i missionsvetenskap. Han har bland många uppdrag varit medlem i Kyrkornas världsråds centralkommitté, biträdande generalsekreterare i Lutherska världsförbundet och ordförande i samarbetskommittén mellan Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkan.

Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst har väckt stor uppmärksamhet och Jonas Jonson har föreläst om Nathan Söderblom i många sammanhang sedan boken kom ut.
- Jag är precis på väg till Göteborg där jag ska tala i Karl Johans kyrka i kväll, säger Jonas Jonsson till Kyrkans Tidning.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28