SKAPA-priset är ett innovationspris som har delats ut sedan 1986. Samtliga län utser lokala kandidater som sedan konkurrerar om det nationella SKAPA-priset. I eftermiddag, måndagen den 5 november klockan 16.00, utser landshövding Lena Sommestad Hallands vinnare under en prisceremoni på Halmstad slott. Media är välkomna att närvara!

Landshövding Lena Sommestad håller i prisceremonin tillsammans med företagsinkubatorn HighFive och ALMI. Tre priser ska delas ut: ”Årets innovatör”, ”Årets unga innovatör” och samt ALMIS eget pris ”Årets mentor”.

 – Vi är otroligt stolta att få dela ut dessa priser från stiftelsen SKAPA på Halmstad slott till innovatörer och entreprenörer som utgör vår framtid, säger Sandra Johannesson, VD på HighFive.

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.  

Det nationella SKAPA-priset är på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare. Samtliga länsfinalisterna får vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även utdela hedersomnämnanden.

Den nationella prisutdelningen sker på SKAPA Innovationsgala den 8 november 2018 i Stockholm.

Kontaktperson: Ann-Katrin Ahlstedt, Landshövdingens sekreterare, telefonnummer: 010-224 32 02



Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275