Timrå är hett och det avspeglar sig inte minst i att fler vill köpa industrimark i bra lägen. Priserna har legat stilla under många år så att det nu sker en höjning är naturligt. Timrå har ett strategiskt läge i en expansiv och attraktiv region och en marknadsanpassning av markpriserna ligger rätt i tiden.

 

  • Timrås attraktiva industriområde fortsätter att växa och etableringstrycket är högt. Med sitt strategiska läge nära goda kommunikationer så som järnväg, djuphamnar, flygplats och en Europaväg inom en radie av 2 kilometer, finns goda förutsättningar för tillväxt och hållbara transporter, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå Kommun.
     
  • Det råder stor efterfrågan på industrimark inom Timrå och vi gör nu en marknadsanpassning av våra markpriser samtidigt som vi arbetar med att se över var vi kan skapa nya markområden i attraktiva lägen för näringslivet, säger Tony Andersson (M) oppositionsråd Timrå Kommun.

De sista fem åren har utvecklingen i Timrå gått i rask takt med ökad efterfrågan på industrimark vilket gjort att priserna marknadsanpassats för att tillgodose behovet. Ett E4-läge kostar idag 250 kr/m2 men höjs nu till 400 kr/m2. På Timrå Industriområde går priset upp från 175 kr/m2 till 250 kr/m2.

  • Under mina två år på Näringslivskontoret i Timrå har trycket på industrimarksetableringar ökat konstant. Vi har under samma period gjort två markprisanalyser som båda pekat uppåt. Att vi som kommun håller marknadsprisnivåer möjliggör också för privata markägare att driva markutveckling på en helt annan nivå, säger Annelie Axelsson, Näringslivsutvecklare Timrå Kommun.
     
  • Norrlands bästa företagsklimat åstadkommer inte sig självt. Det är 20 års framgångsrikt näringslivsarbete som ligger bakom och nu bär frukt. Företagen vet numer vad de kan förvänta sig av oss. Men det är inte bara kommunen som levererar. Kärnan i ett gott företagsklimat stavas samarbete och ömsesidig respekt. De företag som är verksamma i Timrå är i högsta grad med och tillför värden - tillsammans har vi skapat Norrlands bästa företagsklimat och stärkt Timrå som plats att verka på, säger David Östlund Mark- och exploateringssamordnare Timrå Kommun.

 

Kontakt

Timrå Kommun
Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande
073-270 95 39

Timrå Kommun
Tony Andersson (M) oppositionsråd
070-190 36 63

Timrå Kommun
Annelie Axelsson, Näringslivsutvecklare
073-059 99 48 

Timrå Kommun
David Östlund, Mark- och exploateringssamordnare
060-16 31 55

 Platser

Västernorrland

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt