13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd. Nomineringar till Pro Futura XII har inkommit från 13 universitet. Sammanlagt har 27 forskare nominerats.

– Det är förstås extra roligt att ännu fler utländska universitet än tidigare uppmärksammar den här alldeles utmärkta satsningen, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond, och understryker hur viktigt Pro Futura är både för individerna, lärosätena och forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Också Björn Wittrock som förestår SCAS, Uppsala, dit de antagna forskarna är knutna, är nöjd med satsningen och årets nomineringar.

– Pro Futura ger optimala förutsättningar för forskare att utvecklas bortom det postdoktorala stadiet. Programmet ger forskare möjlighet att tänka stort utan oro för den egna försörjningen. Forskarna drar nytta av de miljöer som ledande institut för avancerade studier erbjuder. I Pro Futura möts framtida forskningsledare över disciplin- och nationsgränser, samtidigt behåller och fördjupar de sin förankring på de nominerande universitetens institutioner. De får också lära känna framtida forskningsledare från framstående universitet i andra länder. Vi gratulerar de forskare, som har nominerats, och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

– I år var könsfördelningen i nomineringarna från lärosätena ojämnare än den brukar vara, så det ska vi hålla ögonen på och vid behov skärpa anvisningarna, säger Göran Blomqvist. Under de närmaste månaderna kommer vi också att offentliggöra den utvärdering av programmet som RJ låtit göra, tillägger han.

RJ:s webb finns hela listan över de nominerade.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435