År 2010 flyttades körkortshanteringen från länsstyrelserna till Transportstyrelsen. Reformen var dåligt förberedd och fram till 2013 hade Transportsstyrelsen problem med långa handläggningstider. För att komma till rätta med hanteringen valde Transportstyrelsen att inte utreda ett stort antal ärenden. Under myndighetens första fyra år som ansvarig körkortsmyndighet återkallades 11 000 färre körkort än under motsvarande period på länsstyrelsetiden.

Statskontorets utvärdering av körkortsreformen visar att Transportstyrelsens ärendehanteringssystem inte var färdigutvecklat när myndigheten tog över ansvaret för körkortsverksamheten. I övertagandet ingick närmare 140 000 öppna ärenden från länsstyrelserna, vilket bidrog till att Transportstyrelsens ärendebalanser och handläggningstider steg. Transportstyrelsen valde att prioritera allvarliga förseelser medan andra förseelser nedprioriterades. Först under 2013 hade Transportstyrelsen arbetat av sin kö med gamla ärenden.

Kostnaderna för körkortsverksamheten har ökat
Regeringens mål om att reformen skulle ge bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning har uppnåtts. Dessutom har allmänhetens möjligheter att komma i kontakt med ansvarig körkortsmyndighet förbättrats. Målet om sänkta kostnader har däremot inte uppnåtts. Administrationen av körkortsärenden kostar mer än innan reformen. Statskontoret föreslår därför att regeringen fortsättningsvis bör följa hur kostnaderna för verksamheten utvecklas.

- En viktig slutsats vi drar är att förutsättningarna för en verksamhetsöverföring bör utredas och förberedas noga. Ansvarig myndighet måste under reformprocessen kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet, rättssäkerhet och handläggningskapacitet, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs publikationen Grönt, gult eller rött ljus? Utvärdering av ändrad ansvarsfördelning för körkortsfrågor

Kontakt:
Johan Wockelberg-Hedlund, Statskontoret, tel 08-454 4623, johan.wockelberg hedlund@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26