Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. 20 november är lantbrukare från länet inbjudna till en inspirationskväll i Sölvesborg om möjligheter, stöd och regelverk för egenproducerad energi på lantbruk.

Biogas kan produceras enskilt för eget behov av värme eller el. Där det är stor koncentration av lantbruk, främst i de västra delarna av länet, finns dessutom möjlighet med en mer storskalig produktion för att uppgradera gasen till drivmedel. Länet har också, särskilt i de östra delarna, stor solinstrålning. Lantbrukarna har stora tillgängliga ytor, t.ex. tak, och behov av elen. Med anledning av detta har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge bjudit in lantbrukare från hela Blekinge till en inspirationskväll om egenproducerad biogas och el från solceller. Kvällen ger inblick i olika tekniska möjligheter, regelverk och hur kalkylen kan se ut med olika stöd.

Medverkar gör bland andra Joakim Granefelt från Alvesta Biogas, Sarah Ericsson från Region Blekinge, Anders och Gunilla Håkansson berättar om sina erfarenheter av solcellsinstallation på Östra Gården i Sölvesborg och Ulf Hansson och Åsa Johansson från Länsstyrelsen informerar om olika stöd för investeringar i biogas och solceller samt om projektet Greppa näringen.

Tid: den 20 november, kl. 17:30 – ca 20.00

Plats: Församlingshemmet vid Ysane kyrka, Ysanevägen 241 - 4, Sölvesborg.

Greppa näringen är ett projekt som hjälper lantbruk med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen. Projektet drivs av Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna.

Inspirationskvällen arrangeras inom ramen för Interreg Europe-projektet ENERSELVES som ska öka integreringen av förnybar energi i byggnader genom att sprida kunskap om möjligheterna och utveckla lokala och regionala styrdokument. Läs mer på interregeurope.eu/enerselves

 

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson         

Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

 

      Biogas Action är finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet under avtal nummer 691755.

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 
Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56