Temat Arbetsliv den 7 februari .

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman,Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående aktörer. Projektet kom till för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholmsområdet. Många gånger hamnar denna målgrupp i ”gaps” eller blir hemmasittande utan stöd eller insats från samhället. Projektets mål är att bidra till en förändring på detta område, bland annat genom att samla information på ett ställe samt ordna med lotsar som kan ge vägledning till målgruppen.

Som en del av projektet sker en satsning på utbildningar och mötesplatser. Vi på Misa Liljeholmen kommer att erbjuda en mötesplats med Temat Arbetsliv den 7 februari .

I projektet har det även spelats in en film där man får möte en av våra deltagare, den filmen kan du nu se på projektets hemsidan.Första stoppet- Bagarmossens bibliotek

För mer information, kontakta:

Daniel Johansson, enhetschef, Misa Liljeholmen
e-post: daniel.johansson@misa.se
mobil: 070 - 718 80 21Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88