Sorteringskärl Barkarby Fotograf/Källa: Anna Hartvig/Södertörns högskola

I Barkarbystaden, ett stadsbyggnadsprojekt i Järfälla kommun med klimatneutralitet i fokus, kommer en helt ny stad att växa fram under de kommande åren. Nu har det startats ett samverkansprojekt kring Barkarbystaden, Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, där forskare från Södertörns Högskola finns med. Projektet finansieras och genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Viable Cities handlar om att hitta nya sätt att bygga klimatneutralt och att integrera det redan i planprocessen. I samverkansprojektet ingår fler aktörer utöver Södertörns högskola som Järfälla kommun, NCC, EON, Afry och Barkarby Science. Att forska kring en urban stadsdel med höga klimatmål är viktigt. Just städer och urbana områden pekas ut som strategiskt viktiga i arbetet mot klimatomställning och som en möjliggörare i strävan att minska mänsklighetens klimatavtryck av bland annat FN:s miljöorgan IPCC och det är i den urbana staden som omställningen måste ske snabbt.

– Barkarbystaden är intressant ur ett forskningsperspektiv och att vi är en part i det här samverkansprojektet är väldigt bra, eftersom vi får en inblick samtidigt som vi kan bidra, exempelvis med ny forskning kring urbanitet och klimatomställning, säger Natasja Börjeson, lektor och forskare i projektet.

Syftet med projektet Klimatneutrala Barkarbystaden 2030 är att bidra till ny kunskap om hur Barkarbystaden kan planeras framöver för att snabba på omställningen till klimatneutralitet ytterligare.

– När projektet är över är målet att landa i konkreta exempel på hur Barkarbystaden och andra stadsutvecklingsprojekt bör utvecklas för att påskynda omställningen mot klimatneutralitet, säger Natasja Börjeson.

Mer information

Natasja Börjeson, tel 073-663 50 71

Viable Cities: https://www.viablecities.se/.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453