Samtliga samarbetspartners loggor

Ungas psykiska ohälsa uppmärksammas allt oftare. Orsakerna är flera, och inte alltid identifierade. För att hjälpa ungdomar hantera tankar och känslor har vi i ett unikt samarbete mellan elever och yrkesgrupper i skolan tagit fram Psykologiguiden UNG, en webbsida där ungdomar kan få kunskap och vägledning.

Sveriges Psykologförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd samt stiftelsen Företagsam står bakom ung.psykologiguiden.se, ett projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden. Här samarbetar elever och olika yrkesgrupper inom ramen för skolan. Syftet är att främja att ungas psykisk hälsa, oro och inre liv uppmärksammas , lyssnas till och bemöts i skolan.  

I en workshop med 270 elever samt i en enkät, som gått ut till 3 000 unga mellan 13 och 19 år, har ungdomar själva fått fundera på och rangordna vilka frågor som är viktiga för dem. Unga efterfrågar i svaren konkreta råd och förslag till lösningar. De vill till exempel veta hur de hjälper en vän som mår dåligt. De vill också veta mer om vad som kan anses vara en normal oro när man är ung. Vad förväntas jag som ung klara på egen hand? Var går gränsen för när man bör be om hjälp? En sådan existentiell oro behöver mötas med stor respekt.

På Psykologiguiden UNG samlas frågor och kunskap om en av vår tids mest brännande samhällsfrågor. Här kan högstadie- och gymnasieelever få hjälp att förstå sin livssituation och få mer kunskap om oro, nedstämdhet, relationer och stress. Här finns också information om vart man kan vända sig för att få hjälp när det behövs.

Med utgångspunkt i Psykologiguiden UNG finns också möjlighet att lyfta och bemöta elevers hälsa i planering av verksamheten i skolan och på andra områden där unga finns. Det är centralt att även skolhuvudmännen ges stöd och bra anvisningar så att elevhälsan kan vara likvärdig över landet.

Mer info:

Elinor Schad, fil dr i psykologi, specialistpsykolog, projektledare:  070-965 04 00

Kristina Taylor, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund: 070 967 64 01

Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund:  070-648 79 75

Myrra Franzén, generalsekreterare, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd: 073-622 86 28

Bo Sillén, vd stiftelsen Företagsam: 070-812 39 60

 

 

 

 


Ämnen

Mental hälsa

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik


Kontakt


Charlotta Janson Josephsson

Pressansvarig

charlotta.jansonjosephsson@psykologforbundet.se

070 967 64 77

Kristina Taylor

ordförande

Kristina.taylor@psykologforbundet.se

070 967 64 01