På tisdag den 27 april publiceras Medlingsinstitutets årsrapport på webbplatsen www.mi.se Rapporten presenteras närmare i en webbkonferens på Youtube klockan 10-12 samma dag. Vid webbkonferensen reflekterar också en panel med några av arbetsmarknadens nyckelpersoner över år 2020 och över framtiden.

I panelen: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, Unionens och PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt, Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl och Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Länk till webbkonferensen


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 


Kontakt


Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

073-531 40 50