Från och med onsdag den 11 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. 

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Länsstyrelsen har dock i dag den 10 november fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Begränsningarna gäller oavsett vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. 

– Beslutet är ett led i det gemensamma arbetet med att begränsa smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Beslutet gäller till och med den 8 december men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Frågor och svar om publiktaket

För mer information kontakta:

Per Lundström
Länsjurist
010-225 43 41
per.lundstrom@lansstyrelsen.se


Jörgen Boman
Kommunikationschef
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41