Från och med tisdag den 24 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Undantag görs för begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta under förutsättning att vissa villkor för att minska risken för smittspridning följs.

Beslutet innebär att det nationella undantaget för sittande publik upp till 300 personer inte gäller i Västerbotten. Begränsningen om 8 personer gäller även för sittande publik. 

Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Länsstyrelsen har fattat beslut efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

- Vi anser att detta är nödvändigt för att begränsa antalet kontakter mellan människor och på det sättet motverka smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Föreskrifterna gäller tillsvidare, men utvärderas löpande med hänsyn till hur smittspridningen utvecklar sig i länet.

 

För mer information kontakta:
Per Lundström
Länsjurist
per.lundstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 43 41

Jörgen Boman
Kommunikationschef
jorgen.boman@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 42 37

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04