Hur ska vården agera vid mötet av radikaliserade patienter? Vilket ansvar har media för påverkan av unga? Behövs hbtq-kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen! kompetens? kompetens? Kan skolan hjälpa barn och unga som riskerar hamna i utanförskap? Välkommen till Psykologförbundets seminarier i Almedalen!

I mötet med radikaliserade patienter - hur ska vården agera?

Radikalisering och våldsbejakande extremism är ett område som frekvent debatteras idag. Ungdomar som radikaliserats eller är sårbara för radikalisering kommer till sjukvården, där kunskapen om området är begränsat. Hur möter man detta i sjukvården och vad kan man göra? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46497

Ungdomar, media och påverkan - vilket ansvar har olika intressenter för budskap till unga?

Informationsflödet till våra barn och ungdomar är idag gigantiskt. Flödet kommer via traditionella media, aktiv påverkan via marknadsföring och inte minst via sociala medier. Hur påverkas unga av de budskap de peppras med och vilket ansvar har intressenter och leverantörer? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46498

Hbtq-kompetens - vad är det och behövs den?


Det borde vara självklart att psykologer och andra vårdgivare bemöter alla klienter respektfullt och jämlikt. Flera rapporter visar dock på brister. Behöver behandlaren ha kunskap om klientens livsvillkor? Kan vi öka hbtq-kompetensen utan att skapa ett ”vi-och-dem”-perspektiv? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45828

Barns och ungas skolmisslyckanden - har vi kompetens och kunskap?

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Men fler och fler går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Många lämnar skolan i förtid. Har skolan den kompetens som behövs för att möta de barn och unga som riskerar att hamna i skolmisslyckanden och utanförskap? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46460

Ungas beställning till samhället

Psykisk ohälsa bland unga ökar. Politiker, professionella och myndigheter gör mycket som är bra men ofta i varsitt stuprör och utifrån vad de tycker behövs för barn och unga. Vad skulle ske om barn och unga, utifrån egna erfarenheter, fick möjlighet att skicka en beställning till samhället? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46501

 

För mer information kontakta:
Susanne Bertman, press och kommunikationsansvarig för Sveriges Psykologförbund

0709 67 64 13, susanne.bertman@psykologforbundet.se

 

 Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik


Kontakt


Susanne Bertman

Pressansvarig

susanne.bertman@psykologforbundet.se

0709 67 64 13

Anders Wahlberg

ordförande

Anders.Wahlberg@psykologforbundet.se

0705 52 07 07