Lund är fortfarande obesegrad ledare av Ekomatsligan med 43,3 procent ekologiska inköp. Hack i häl ligger Södertälje, bara 1,6 procentenheter efter Lund, dvs 41,9 procent. På tredje plats finns Örebro läns landsting. Tävlingen gäller andel ekologiska livsmedel i kommuner och landsting, Ekomatsligan.

Årets Ekomatsliga innehåller flera spurtare och några nya uppstickare. De kommuner som har klättrat snabbast är: Borlänge, Södertälje, Lerum, Örebro, Eslöv, Växjö, Hallsberg, Lidköping, Mönsterås, Emmaboda och Sigtuna. Samtliga har höjt andelen ekologiskt stort, det vill säga mellan 11,9 – 7,7 procentenheter. Nykomlingar i Ekomatsligan är Borlänge, Lidköping, Emmaboda, Eslöv, Sigtuna och Hallsberg.

Inte mindre än 33 kommuner och landsting klarade ribban 25 procent ekologiskt och klassade in i årets Ekomatliga. Genomsnittet för den offentliga sektorn är 18 procent. Sedan 2010 har inköpen ökat med 30 procent. Resultatet innebär att vi nu ligger endast 7 procentenheter från 25 procent målet.

- Fortsätter ökningen i samma takt når vi det nationella målet 25 % under 2013, säger Eva Fröman som är verksamhetsledare på EkoMatCentrum som genomför den årliga undersökningen av andelen ekologiska livsmedelsinköp.

Den 21 november i Stockholm premieras alla Ekomatsligans vinnare av LRFs förbundordförande Helena Jonsson och Ekomatcentrum. EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30