Migrationsverkets ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden har överklagats i 19 av 21 län. I 13 län har myndigheten gjort om utvärderingen och fattat nya tilldelningsbeslut. Detta innebär att ramavtal får tecknas först senare i juni.


Rättelser gjorda i 13 län
Migrationsverket har i denna upphandling gjort om utvärderingen i 13 län och beslutat om ny tilldelning. Med anledning av de nya tilldelningsbesluten har också avtalsspärren i dessa 13 län förlängts till och med den 20 juni respektive 23 juni.

Överklagan inlämnad i 19 län
Fram till den 14 juni har upphandlingarna i 19 län överklagats. Anbudsgivare har i sina överklaganden bland annat ansett att Migrationsverket har ställt oproportionerliga ska-krav på F-skattsedel och inte heller varit tydliga i hur anbudsgivaren ska intyga att de har rätt att disponera fastigheten. När en överklagan lämnas in förlängs också tiden för överklagan (avtalsspärren) automatiskt tills förvaltningsrätten i Linköping lämnar sitt svar. Fram till dess kan Migrationsverket inte teckna ramavtal.

Först ramavtal sedan besiktning och planering
Först när Migrationsverket har tecknat ramavtal kan man börja besiktiga anläggningarna för att säkerställa antalet platser och att anläggningarna uppfyller kraven i avtalen. Efter att ramavtalet har tecknats kan Migrationsverket börja planera behovet av boendeplatser. Bland annat måste Migrationsverket veta:

 • hur många befintliga och nya boendeplatser som ramavtalats
 • hur stort behovet av platser ä
 • hur många av dagens boenden som måste läggas ner på grund av att avtal går ut.

Behovet av boendeplatser uppskattas utifrån följande:

 • hur många som förväntas söka asyl i Sverige varje år fördelat på årets tolv månad
 • hur många av dessa som är i behov av en boendeplats
 • hur många som flyttar ut från Migrationsverkets boenden på grund av beslut i asylärende eller för att den sökande hittat ett eget boende
 • hur många boendeplatser som Migrationsverket redan har tillgång till
 • hur många boendeplatser i alla former som antas anskaffas under året.

Läs mer om hur Migrationsverket planerar hur många boendeplatser som behövs

Migrationsverket avser att teckna ramavtal
Migrationsverket kan på grund av rättelser och överklaganden inte teckna ramavtal som planerat den 14 juni. Nedan kan du läsa i vilka län Migrationsverket just nu avser att teckna ramavtal och i vilka myndigheten inväntar svar på överklagan från förvaltningsrätten.

Migrationsverket avser att teckna ramavtal den 21 juni i:

 • Västernorrland
 • Östergötland

Migrationsverket inväntar svar på överklagan från förvaltningsrätten i följande län

 • Blekinges län
 • Kronobergs län
 • Stockholms län
 • Jönköpings län
 • Gotlands län
 • Jämtlands län
 • Västmanlands län
 • Västerbottens län
 • Skåne län
 • Västra Götalands län
 • Dalarnas län
 • Södermanlands län
 • Örebros län
 • Norrbottens län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Kalmar län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län

Fakta
När Migrationsverket genomför en ramavtalsupphandling sker först en annonsering där anbudsgivare välkomnas. Sedan utvärderas anbuden och efter det tas ett tilldelningsbeslut. Beslutet visar vilka myndigheten avser att teckna ramavtal med efter att tiden för överklagan har löpt ut (avtalsspärr). Under denna tid ges anbudsgivaren möjlighet att granska tilldelningsbeslutet innan ramavtal kan tecknas.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.