Elever deltar i en skrivövning på Berättarministeriet Fotograf/Källa: Kate Gabor

Vad behöver lärare i socioekonomiskt utsatta storstadsområden för att skapa förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång? Enligt lärarna själva: språkutvecklande arbetssätt, kreativ pedagogik och digitala verktyg i undervisningen. Det framkommer i en ny rapport publicerad av Berättarministeriet.

Rapporten ”Man lär sig av varandra och är aldrig fullärd” har sammanställts av Berättarministeriet tillsammans med KTH, Demoskop, Ramböll och Novus. Sammanställningen baseras på Berättarministeriets erfarenhet av åtta års nära samverkan med lärare i några av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta storstadsområden.

I rapporten beskriver enskilda lärare de stödbehov som de har. Det handlar bland annat om digitalt lärande och digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt och arbetssätt som främjar kreativitet och kritiskt tänkande.

– Lärarna berättar för oss att de är i behov av professionsutveckling som är nära undervisningen. Lärarnas värdefulla synpunkter, tillsammans med Berättarministeriets erfarenhet av att sedan 2011 driva utbildningscenter i några av Sveriges socioekonomiskt utsatta storstadsområden, ger oss en gedigen grund att stå på när vi nu utformar fortbildningsinsatserna, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Utifrån de stödbehov som rapporten identifierar har Berättarministeriet ett unikt uppdrag genom Stockholms stad – att fortbilda lärare i utvalda områden. Den första pilotfortbildningen har startat under höstterminen 2020 i Husby och Hagsätra i sammanlagt åtta skolor. I ny samverkan med Skolverket fortbildar Berättarministeriet samtidigt aktuella skolledare i det pedagogiska ledarskapet. Fortbildningsinsatserna är riktade och skräddarsydda utifrån de specifika utmaningar som skolorna identifierat. Läs mer om Berättarministeriets fortbildningar här.

 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 
Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14