ratificeringen.

Regeringen har själv konstaterat att det mycket finns kvar att göra enligt de krav som konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning av ratificeringen.

Enligt Handikappförbunden krävs ett antal åtgärder i samband med ratificeringen. Vi anser bland annat att regeringen måste föreslå en genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas. Genomförandeplanen borde träda i kraft så snart som möjligt och innehålla mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.

Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen skjuts på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige 2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad.

Handikappförbunden önskar att det goda samarbetet mellan handikapprörelsen och departementet som uppstod under arbetet med promemorian om ratificering, kunde fortsätta. Vi vill tillsammans med regeringskansliet hitta konstruktiva lösningar för att undanröja de brister i samhället som finns för personer med funktionsnedsättningar.

 

Kontaktpersoner:

 

Annika Åkerberg, jurist, 0707-45 53 10

 

Janna Olzon, informatör/pressansvarig, 08-546 404 62, 0734-43 95 09
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66