Efter positiva besked i partiledardebatten bjuder RBU in Vänsterpartiet och Allianspartierna till konkreta samtal om hur krisen inom LSS och personlig assistans kan lösas.

Riksdagsårets första partiledardebatt väckte hopp om en politisk lösning av assistanskrisen. I ett replikskifte mellan Andreas Carlson (KD) och Jonas Sjöstedt (V) framkom att Vänsterpartiet tillsammans med Allianspartierna vill komma fram till ett skarpt förslag som återställer tillämpningen av LSS till lagens ursprungliga intentioner. RBU har idag bjudit in Vänsterpartiet och Allianspartierna till konkreta samtal om hur detta ska kunna uppnås.

Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har fler än 1 000 personer förlorat sin rätt till personlig assistans, många av dem är barn. Bara 1 av 10 som ansöker om personlig assistans får den beviljad.

- Trots en intensiv nyhetsrapportering kring omfattningen av assistanskrisen har regeringen inte tagit några initiativ för att lösa den. När nu frågan lyfts i partiledardebatten gör vi vad vi kan för att sammanföra de politiker som förhoppningsvis kan komma överens, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.


Bifogade filer

 Mail_20171013.jpgRiksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76