Förbundsordförande Maria Persdotter och förbundsjurist Malin Tjernell Prioset Fotograf/Källa: Johan Klinthammar

Idag går remisstiden ut för LSS-utredningen, som presenterades för snart två år sedan. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, är starkt kritiskt till utredningen och dess förslag.

Efter att ha legat i en låda i nästan ett och ett halvt år skickades LSS-utredningen på remiss i somras. Trots att tiden sprungit ifrån många av förslagen och två nya utredningar med en helt annan inriktning tillsatts, valde regeringen ändå att skicka ut förslagen.

Bland annat föreslår man slopad rätt till personlig assistans för barn under 16 år, slopad rätt till assistans för personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd som förutsätter ingående kunskaper om personen samt att de vuxna som ändå ska kunna få personlig assistans inte ska beviljas mer än 15 timmar i veckan för behov som personer utan funktionsnedsättning behöver 56 timmar för.

– Förslagen är genomgående urusla, de slår stenhårt mot barn med funktionsnedsättning och deras familjer, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Att barn under 16 år inte ska kunna beviljas personlig assistans är inget annat än ett dråpslag mot redan hårt prövade familjer.

– Utredningen föreslår en helt ny kommunal insats för barnen, personligt stöd, men ger inga ledtrådar till vad det stödet innebär. Vi kommer att få se 290 olika tolkningar när Sveriges kommuner ska utreda vilket stöd barnen ska få. Det är inte rättssäkert, säger Malin Tjernell Prioset, förbundsjurist i RBU.

Läs RBU:s yttrande om LSS-utredningen.



Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31