Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Idag har Lena Hallengren presenterats som ny minister med ansvar för bland annat funktionshinderpolitiken. Vid dagens presskonferens tillsammans med statsminister Stefan Löfven dominerades det mediala intresset av den pågående assistanskrisen och LSS-utredningen som har i uppdrag att föreslå besparingar inom personlig assistans.

- Vi välkomnar Lena Hallengren som ny minister, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Jag är glad över att Lena Hallengren direkt markerade att hon vill prioritera frågan om LSS och personlig assistans. Men för att lösa assistanskrisen krävs både nya direktiv till LSS-utredningen och en snabb insats för att säkerställa att alla som har förlorat sin personliga assistans de senaste åren åter får sina behov tillgodosedda.

Det är 1 400 personer färre som har assistansersättning nu jämfört med när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Och idag är det nästan bara 1 av 10 som ansöker om personlig assistans som får ansökan beviljad, alla andra avslås.

- Lena Hallengren har en stor och viktig uppgift i att lösa assistanskrisen och återupprätta förtroendet för hela LSS. LSS-utredningen har fortfarande regeringens uppdrag att ta fram förslag på ytterligare besparingar i den personliga assistansen. Lena Hallengrens första åtgärd borde vara att ge LSS-utredningen nya direktiv utan besparingskrav, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31