Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har i dagarna tagit emot en check på 250 000 kronor från ICA Maxi-butikerna i region öst, vilket markerar starten på ett samarbete som ska bidra till förbundets vision om ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

– Vi är mycket glada över samarbetet och tror att det kan bidra till förändrade attityder till barn och unga med rörelsehinder, säger Leena Similä, marknads- och insamlingsansvarig på RBU.

RBU är en organisation för familjer som har barn med rörelsehinder. Den har 11 000 medlemmar och i lokalföreningarna träffas familjer för att utbyta erfarenheter, arrangera sociala aktiviteter och påverka makthavare i närsamhället.

Svensk lag har i dag ett tydligt barnperspektiv, och samhället ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Men sådant som anses självklart för barn i allmänhet är inte alltid det för barn med rörelsenedsättning. Det vill RBU ändra på, och där kan stödet från ICA Maxi spela en viktig roll.

- Vi hoppas att vårt bidrag ger RBU möjlighet att genomföra ännu fler aktiviteter, men pengarna är bara en del i det här samarbetet. En annan viktig del är kontakten med människor som kan berätta vilka svårigheter de möter i sin vardag så att vi kan underlätta för både barn och vuxna med rörelsehinder i våra butiker, säger Rickard Johansson, handlare på ICA Maxi Häggvik.

 

För mer information, kontakta:  

Leena Similä, RBU, 070-092 00 42 eller leena.simila@rbu.se

Roger Holgersson, butikschef Häggvik, 070-749 46 75

______________________________________________________________________________


RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, arbetar för ett samhälle där varje barn ska ha rätt att maximera sitt liv.Oavsett. Barn med rörelsehinder är i första hand barn. I RBU finns barn med följande diagnoser representerade: cebral pares (CP), ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (OI), kortväxthet, muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, plexus brachialis-skada, adhd och flerfunktionshinder.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76