Maria Persdotter, förbundsordförande RBU Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Regeringen har nu tillsatt den utredning som egentligen skulle börjat sitt arbete i fjol. Utredningen ska bland annat se OM det som kallas normalt föräldraansvar när det gäller barn med funktionsnedsättning kan smalnas av. Idag hänvisar Försäkringskassan mycket ofta till det så kallade normala föräldraansvaret när ansökningar om personlig assistans avslås.

– Att det anses vara normalt föräldraansvar att torka sitt tioåriga barn i rumpan efter toalettbesök är naturligtvis vansinne, men så ser det ut idag, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Vi har väntat på att detta ofog försvinner och att Försäkringskassan får tydliga direktiv om att sluta upp med sin orimliga tillämpning. Tyvärr får utredaren inte det uppdraget, utan ska bara titta på OM det går att smalna av föräldraansvaret, vilket är olyckligt.

– Assistansreformen behöver reformeras men problemet med alla dessa spridda skurar av små utredningar är att de verkliga problemen inte blir lösta, säger Maria Persdotter. Frågan om rätten till assistans för andning och sondmatning är inte löst än och många barn och vuxna har fallit ur assistansen eller aldrig fått den beviljad. Ett samlat grepp och snabba åtgärder är vad som krävs.

Regeringens pressmeddelande Utredning för stärkt personlig assistansRiksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76